سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد…منبع : http://oriental-ladies.avablog.ir/post/9/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
تنها این را میدانم که "دوست داشتنت"لحظه لحظه ی زندگی ام را میسازد.و"عشقت"ذره ذره ی وجودم را......منبع : http://oriental-ladies.avablog.ir/post/8/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AA

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
فاصله‌ی زمین تا آسمان را آسمان پُر می‌کندفاصله‌ی من تا تو را، تو ..منبع : http://oriental-ladies.avablog.ir/post/7/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
بایـد مـرد بـاشی تـا بفـهمـی ..."احساس" یک زن "فـروشی" نیـست بلـکه "هـدیـه" اسـت.منبع : http://oriental-ladies.avablog.ir/post/6/

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
♥ೋღ oriental-ladies ღೋ♥منبع : http://oriental-ladies.avablog.ir/post/5/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم....پس تا زیباترین پایان با تو می مانم...!...منبع : http://oriental-ladies.avablog.ir/post/4/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
בلم בیگر بـہ زندگے گرمـ نیست.ماבر مے گویـב:بایـב کمے بـہ خوבتـ برسےاما چگونـہوقتے از هر طرف مے روم،بـہ تو مے رسمـ؟منبع : http://oriental-ladies.avablog.ir/post/3/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/320/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
او خيلي عاطفي بود و آزارش حتي به يك مورچه هم نمي‌رسيد.مسير مدرسه را آرام طي مي‌كرد و برمي‌گشت‌.اواخر دبيرستان با يك پسر رفتگر دوست شده بود و با يكديگر به مدرسه مي‌رفتند.يك بار براي او و برادر كوچكش باراني زمستاني خريديم.تا زماني كه با اين پسر رفتگر بود، باراني نو را به تن نمي‌كرد ولباس‌هاي كهنه‌اش را مي‌پوشيد. همسايه‌ها ‌هميشه مي‌گفتند:چرا بچه هاي آقاي شيرازي (پدر شهيد) لباس كهنه مي‌پوشند؟ آن زمان در گرگان زندگي مي‌كرديم و وضع مالي ‌نسبتا خوبي داشتيم،ولي اين گونه رفتار مي‌كرد.راوی : مادر شهید شهید صیاد شیرازیمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/319/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
خدایا نکند وارثان خون این شهیدان در راهشان گام نزنند؟!نکند شیطانهای کوچک با خون اینان خان شوند؟نکند جان مایه ها، برای بی مایه های دون، سرمایه مقام شود.نکند زمین خونرنگ به تسخیر هواداران نیرنگ در آید.نکند شهادت اینها پایگاه «دنائت» آنها بشود!؟نکند میوه درخت فداکاری اینان را صاحبان ریاکاری بچینند؟!نکند جنگ یارانمان به چنگ فرنگی مسلکان افتد!؟نکند خونین کفنان در غربت بمیرند تا «خویش باوران غرب» کام گیرند!؟خدایا! ماندن چقدر دشوار است و در غربت زمین،بی یار و یاور حضور داشتن، همانند غیبت است.شهيد مهدي رجب بيگيمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/318/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ]