سایت بهترین ابزار


 

و اندوه

پیراهن بلندی بود

که بعد تو

به تن کردم

تا آن قدر بر تنم زار بزند

که شاید مرگ

دل رحم تر از زندگی باشد

و پیراهن سفیدی

از آستین روزهای اش

برایم بیرون بیاورد!

روزی نو

آغازی نو

جغرافیای بوسه ی من ، کجایی ؟

تا در سپیده های تو پهلو گیرم

عطر گل شب بو کجایی ؟

شب تابستانی بی حس کنار جاده افتاده است

دلم می خواهد

چنان بنوشمت که در استخوانم حل شوی

آسمان آب شده در تنگ بلورین من

موجی کف بر لبم که به اشتیاق تو تا ساحل می دوم

و لب پر زنان به بستر خود می روم

بی آنکه تو را ببینم

روزی تو

آغازی نو

جغرافیای خانه ی من , کجایی ؟

 

 

 

 


بانو...
هرروز عاشقانه تر مینویسمت...
تا تمام مردان سرزمینم تب کنند...
درحسرت معشوقه ای ....
شبیه تو .

 

 

 

‌ سه نفر هستند که از هر دری بخواهند وارد بهشت میشوند.

کسی که خوش اخلاق باشد.

کسی که هم در خلوت هم در حضور مردم از خدا بترسد.

کسی که جر و بحث را رها کند، حتی اگر حق با او باشد.

 

#پیامبر_ص

 

 

 

ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین اشتباه انسان بود،تا زمانی که کودک بی سوادی بودیم و با این واژه آشنایی نداشتیم ،خوب زندگی میکردیم.تمامی احساساتمان ،غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم.انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد.

از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم،همه چیز را گذاشتیم برای فردا.
از داشته های امروز لذت نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا...
شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم....
«فردا»روزیست که داشته های امروزت را نداری.

پس امروز را زندگی کن.
فردا حقیقت ندارد..!!!

 

 

 

سکوتی راکه یک نفر بفهمد،بهترازهزارفریاداست،

که هیچکس نفهمد...

سکوتی که سرشاراز ناگفته هاست،

ناگفته هایی که گفتنش یک دردداردونگفتنش هزاران.

 

 

 


خدایا 
به زندگی گیر نمیدم،
غر هم نمیزنم،اما...
خیلی چیزا،
" انصاف " نیست! 

 

 

 

 کاش..
زمان در آغوش مادر متوقف می شد!
تادیگر ...
نه مادر غم جوانیم را میدید
نه من ...
خط های روی پیشانیش 

 

 

 


شک ندارم
مادرم فهمیده من " میخواهمت " 
سجده های آخرش ،
این روزها طولانی است..!! 

 

 

 

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻢ ...
ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ 
ﺑﺮﺍﯼ دوستام و مخاطبام 
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻥ ...
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻦ ...
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ تنهان ...
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺍﻣﯿدن ...
ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﻦ ...
بعضیاشونو میشناسم ...
بعضیاشونو نمیشناسم ...
ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻻﺷﻮﻧﻮﺩﺍشته ﺑﺎﺵ 
ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻰ به ﺳروﮔﻮﺵ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﺑﮑﺶ
ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻮ ﺑﮕﻴﺮ 
ﺧﺪﺍ ﺩﻝ ﺍﯾﻦ ﺩﻭستای ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻤﻮ ﺷﺎﺩ ﮐﻦ 
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻧﺬﺍﺭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻤﻮنه.

 

 

 

زیبایی از درون مرده است
و دندانی که عصب هایش را کشته اند
تنها به کار جویدن می آید.

(بخشی از شعر)
#کاظم_واعظ_زاده

 

 

 

 

ﻭﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﯾﻰ
ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺪﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﻡ
ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻰ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﻭﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﻣﻰ ﺭﻭﻯ
ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻢ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

#اوکتای_رفعت

 

 

 

سکوت را می‌پذیرم
اگر بدانم
روزی با تو سخن خواهم گفت
تیره بختی را می‌پذیرم
اگر بدانم
روزی چشم‌های تو را خواهم سرود
مرگ را می‌پذیرم
اگر بدانم
روزی تو خواهی فهمید
که دوستت دارم
.
#جبران_خلیل_جبران

 

 

 

 

 تو خوبی

و این

همه ی اعتراف هاست

 

#احمد_شاملو

 

 

 

زمستون تا زمستون صبر کردم 
بهاری رد نشد از روزگارم

چه فرقی داره بارون باشه یا برف
من این بغضو فقط باید ببارم!

یه پاییز پر از برگه زمونه
روزایی که تو رو پیشم ندارم

عجیبه که تو رو هرلحظه ای که 
بهت وابسته تر میشم ندارم!

#آرزو_رمضانی

 

 

 

 

 

 اگر به خانه من آمدی برای من

ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

#فروغ_فرخزاد

 

 

 

ﺑﺎﺭ ﺩﮔﺮ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺸﻪ ﻭ ﺑﺎﻏﯽ ﮔﺬﺭ ﮐﻨﻢ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻭ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮒ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻏﻨﭽﻪ ﻭ ﮔﻞ ﻭﺳﺒﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺷﺎﺧﺴﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﭙﺪ ﺩﻝ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻭﻧﺪﺭ ﻫﺠﻮﻡ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﺪﺑﺎﺩﻫﺎﺳﺖ
ﺁﻣﺎﺟﮕﺎﻩ ﺗﯿﺮ ﺗﮕﺮﮒ ﻭ ﺳﻨﺎﻥ ﺑﺮﻕ
ﭘﺮﻭﺍﺯﮔﺎﻩ ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻼﺳﺖ
ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺍﯼ ﺟﻮﺟﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ
ﭼﺸﻤﻢ ﭘﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .
.
.
.
#ﺳﯿﺎﻭﺵ_ﮐَﺴﺮﺍئى

 

 

 

مجال بوسه

به لب های خویشتن بدهیم

که این بلیغ ترین

مبحث شناسایی است ...

#حسین_منزوی

 

 

 

 

دیگـــران
در تب و تاب شب عیدند
ولــــی 
مثل یک سال گذشته
به تو مشغولم مــن

#کاظم_بهمنی

 

 

 

عشق یا اعتماد
نمى دانم
چیزى میان ما گم شد
که هرگز
آن را نیافتیم
پس مرا فراموش کن
مثل مردِ قصه هاى مادربزرگ
که وجود نداشت
اما براى زنش
گوزن شکار مى کرد.

#رسول_یونان

 

 

 

 

اینکه شمعدانی را
جانم"صدا میزنم ،
دست خودم نیست
همیشه فکر می کنم که گلها را
تو بدنیا آوردی
به گلدان مریم و نرگس و یاس
یا همین بنفشه و شب بو نگاه کن!
زیبایی شان به تو رفته 
تنهایی شان به من

حمید جدیدی

 

 

 

 هیچ کجا، هیچ زمان،
فریـــاد زندگی
بی جواب نبوده است.
قلــــب خوب تو
جواب فریاد من است...

#احمد_شاملو

 

 

 

 

مشخص نیستند
نه جای زخم هایت
نه آنان که زخمت زده اند
به برکه ها می مانی عزیزم
و هر سنگ که زخمی ات می کند
در تو آرام می شود
زخم ها زیباترت کرده اند 
به برکه هایی شبیهی که
با سنگ های خوابیده 
در بسترشان زیباترند.

#حسن_آذری

 

 

 

 و یک شب
آخرین شب
آغاز تنهایی‌ ِ شاعری است
که از خالی‌ ِ بی‌ پایانش
می‌نویسد ...
برای ِ هیچکس ‌ها در آینده...! .

نیکی‌ فیروزکوهیارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]