سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

Woman: Why are you crying, child?

Child: I'm lost.

Woman: Where do you live?

Child: With my Mum.

Woman: Where does your mother live?

Child: With my dad.

Woman: Where does your dad live?

Child: In our house.

Woman: Where's your house?

Child: I dont know.

زن: چرا داری گریه میکنی بچه؟

بچه: گم شدم.

زن: کجا زندگی میکنی؟

بچه: با مامانم.

زن: مامانت کجا زندگی میکنه؟

بچه: با بابام.

زن: بابات کجا زندگی میکنه؟

بچه: تو خونمون.

زن: خونتون کجاست؟

بچه: نمیدونم.ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]