سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

Woman: Oh! man you have spread word everywhere that you have married me for money, but I have no money!

Man: What other reason could I give for this marriage.

زن: شنیدم همه جا شایعه کردی که به خاطر پول باهام ازدواج کردی! ولی من که پولی ندارم مرد؟

مرد: چه دلیل دیگه ای میتونستم برای این ازدواج بیارم زن؟ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]