سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

به سوالات زیر باسخ دهید :


به بچه گوسفند  چی میگن  ؟؟

..

.
.
.
.
.
درخت رو با چی میبرن ؟؟
.
.
.
.
.
.
.

به گردنه کوه چی میگن  ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
. همین رو تا صبح بگو تا جونت  درهارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]