سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۶ تير ۱۳۹۵

شیطانمعلم به شاگرد:از روی پای این حیوانات بگو اسم آنها چیست.

شاگرد نگاهی به پا کرد و گفت نمی دانم. معلم پای حیوان دیگری را نشان داد.شاگرد باز هم گفت نمی دانم.معلم پای چند حیوان دیگر را نشان داد و شاگرد هیچکدام را بلد نبود.

معلم با عصبانیت گفت:حالا بگو اسمت چیست تا یک صفر برایت بگذارم.

در این لحظه شاگرد کفش و جوراب خود را در آورد و گفت:حالا آقای معلم شما از روی پایم بگو اسم من چیست؟ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]