سایت بهترین ابزار


حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه یكی از موضوعاتی كه با رشد و توسعه علم و تكنولوژی در جهان امروزی به وجود آمد و به سرعت به یكی از نقاط مورد توجه اندیشمندان مبدل گردید، حق تألیف یا حقوق مربوط به ایجاد آثار فكری و هنری است دسته بندی فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل doc حجم فایل 75 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 93 شرح مختصر: در حقوق اسلام و فقه امامیه از موضوع "حق تألیف" به صورت خاص، احكام و قواعدی در دست نیست اما این مبحث می‌تواند در برخی از ابواب فقهی و تحت عناوینی از قبیل "معاوضه بر حقوق"، "حقوق قابل نقل و انتقال"، "حق مالی" و امثال آن مورد بحث و توجه قرار گیرد. از این رو در مجموعة حاضر، سعی بر آن داریم كه كلیات موضوع و برخی نظرات را با اجمالی از استدلالهای اقامه شده بر آن مورد بررسی قرار دهیم. فهرست عنوان صفحه مقدمه........................................................................................................................ 1 مبحث اول : مفاهیم ....................................................................................................... 3 ب ـ حق معنوی مؤلف................................................................................................. 4 مبحث دوم : مشروعیت حق مؤلف................................................................................. 6 مبحث سوم : پیشینه ادواری حق مؤلف........................................................................... 9 الف ـ عهد باستان........................................................................................................ 9 ب ـ قرون وسطی...................................................................................................... 11 ج ـ عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم)..................................................................... 12 1- ظهور صنعت چاپ............................................................................................... 12 2- دوران رنسانس..................................................................................................... 13 3- دوران قبل از معاصر.............................................................................................. 13 مبحث چهارم : حق تألیف در حقوق موضوعه ایران ...................................................... 15 مبحث پنجم : حق مؤلف در كنوانسیونهای بین‌المللی...................................................... 20 مبحث ششم : ماهیت حقوقی مؤلف............................................................................. 22 بخش اول: حقوق عرفی............................................................................................. 22 الف ـ نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق كار.................................................................. 22 ب ـ نظریه حق مؤلف حقوق فكری............................................................................. 24 ج ـ نظریه تفكیك..................................................................................................... 25 د ـ نظریه وحدت....................................................................................................... 26 هـ ـ نظریه حقوق طبیعی.............................................................................................. 27 و ـ نظریه حقوق شخصی............................................................................................ 27 ز ـ نظریه حقوق اخلاقی ............................................................................................ 28 مبحث هفتم : حق تألیف در حقوق اسلام .................................................................... 31 مبحث هشتم : حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه....................................................... 43 گفتار نخست : خصوصیات حق معنوی مؤلف............................................................... 43 الف ـ حق معنوی غیرقابل انتقال است........................................................................... 43 ب ـ حق معنوی محدود به زمان و مكان نیست............................................................... 46 ج ـ قابلیت استناد....................................................................................................... 47 گفتار دوم : انواع حقوق معنوی................................................................................... 49 بخش اول : حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش.............................................................. 49 الف ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف در زمان حیات مؤلف.............................................. 49 ب ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف بعد از فوت.............................................................. 52 بخش دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف..................................................................... 55 الف ـ حق انتشار........................................................................................................ 55 ب- حق استرداد....................................................................................................... 58 گفتار سوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه ایران و كنوانسیون‌های بین‌المللی. 60 بخش اول : شرایط حمایت از اثر................................................................................. 60 الف ـ اصالت ........................................................................................................... 60 ب ـ مشروعیت ......................................................................................................... 61 ج ـ ثبت اثر.............................................................................................................. 61 د ـ اعلان مشخصات.................................................................................................. 62 بخش دوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف................................................ 63 الف ـ ضمانت اجرای جزایی....................................................................................... 63 1ـ تجاوز به نام و عنوان اثر ........................................................................................ 64 2ـ جرم تكثیر و نسخه‌برداری بدون اجازه مؤلف............................................................ 65 3ـ تحریف و تغییر اثر................................................................................................ 66 ب ـ ضمانت اجرایی مدنی.......................................................................................... 68 ج ـ درج مفاد حكم در روزنامه................................................................................... 69 د ـ جلوگیری از نشر ................................................................................................. 69 بخش سوم : كنوانسیونهای بین‌المللی ........................................................................... 74 مبحث اول : كنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حق معنوی مؤلف....................................... 75 گفتار اول : كنوانسیون برن.......................................................................................... 75 1ـ مقدمه كنوانسیون................................................................................................... 77 2ـ مقررات ماهوی..................................................................................................... 78 3- مقررات ماهوی مربوط به كشورهای در حال توسعه.................................................. 80 4- مقررات مربوط به مجمع و امور مربوط به آن............................................................ 82 گفتار دوم : كنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو............................................................ 83 منبع : http://tabelm.avablog.ir/post/494/%D8%AD%D9%82+%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87+

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]