سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
غصه اگر هست بگو تا باشدمعنی خوشبختی ،بودن اندر راه استاین همه غصه و غم، این همه شادی و شورچه بخواهی و چه نه ، میوه ی یک باغندهمه را باهم با عشق بچین،ولی از یاد مبر،پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خداو در آن باغ کسی می خواهدکه خدا هست ..خدا هست..دگر غصه چرا؟...منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/287/%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D8%AF%D8%A7

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]