سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
چند تا از بچه ها، كنار آب جمع شده بودند. يكيشان، براى تفريح;تيراندازى مى كرد توى آب. زين الدين سر رسيد و گفت«اين تيرها، بيت الماله. حرومش نكنين.»جواب داد «به شما چه؟» و با دست هُلش داد.زين الدين كه رفت، صادقى آمد و پرسيد «چى شده؟»بعد گفت «مى دونى كى رو هُل دادى اخوى؟»دويده بود دنبالش براى عذرخواهى كه جوابش را داده بود«مهم نيس. من فقط نهی از منکر كردم. گوش كردن و نكردنش ديگه با خودته.» شهید مهدی زین الدینمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/304/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]