سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
غصه اگر هست بگو تا باشدمعنی خوشبختی ،بودن اندر راه استاین همه غصه و غم، این همه شادی و شورچه بخواهی و چه نه ، میوه ی یک باغندهمه را باهم با عشق بچین،ولی از یاد مبر،پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خداو در آن باغ کسی می خواهدکه خدا هست ..خدا هست..دگر غصه چرا؟...منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/287/%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D8%AF%D8%A7

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
حسین ضعیفی که باید برای او گریست نبود...آموزگار بزرگ شهادت اکنون برخواسته است تا به همه آنها که جهاد را تنها در توانستن میفهمند و به همه آنها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه ،بیاموزد که شهادت نه یک باختن که یک انتخاب است؛انتخابی که در آن ،مجاهد با قربانی کردن خویش در آستانه معبد آزادی و محراب عشق،پیروز میشود و حسین((وارث آدم)) که به بنی آدم زیستن دادهو ((وارث پیامبران بزرگ)) که به انسان چگونه باید زیستن را آموخت... (دکتر علی شریعتی)منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/286/%D8%B3%D8%AE%D9%86+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
اینجا آسمان ابریست،آنجا را نمیدانم...اینجا شده پاییز،آنجا را نمیدانم...اینجا فقط رنگ است،آنجا را نمیدانم...اینجا دلی تنگ است،آنجا را نمیدانم...هی با خود فکر میکنم چگونه است که ما در این سر دنیاعرق می ریزیم و وضعمان این استآنها در آن سر دنیا عرق میخورند و وضعشان آن است!نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن (دکتر علی شریعتی)منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/285/%D8%B3%D8%AE%D9%86+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
در برخي مناطق سيستان و بلوچستان به دليل محروميت زياد مردم، حتي ازدواج‌ها و طلاق‌ها ثبت نمي‌شود و اگر شوهر زني بميرد، آن زن نمي‌تواند ثابت كند كه شوهر خود را از دست داده تا تحت پوشش قرار بگيرد.در منطقه ما 346 زن بي‌سرپرست بدون هيچ كمكي و در نهايت محروميت زندگي مي‌كردند.من اوضاع و احوال آن‌ها را با رئيس كل دادگستري استان در ميان گذاشتم وبا هم به خدمت سردار شوشتري رفتيم. وقتي او از جريان باخبر شد،با ناراحتي زياد به ما گفت: هرچه زودتر آن‌ها را تحت پوشش كميته امداد قرار دهيدو براي‌اين كار هم هيچ احتياجي به آوردن مدارك نيست.شوشتري به‌اينجا نيز اكتفا نكرد و دستور داد تا براي آن‌ها اشتغال‌ايجاد شودو امروز همان زنان بي‌سرپرست، تحت پوشش و حقوق‌بگير كميته امداد هستند.شهید شوشتري شخصا دستور رسيدگي به وضعيت زندگي زنان بي‌سرپرست،كودكان يتيم و خانوادهاي محروم منطقه را مي‌داد و در زمان شهادت او وقتي من از زاهدان به منطقه كورين برگشتم ديدم كه زنان 70 ساله به همراه كودكان،در شهادت او گريه مي‌كردند و مي‌گفتند امروز پدر خود را از دست داديم. شهید نورعلي شوشتريمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/284/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
همین که زن برای خدا و از روی آگاهی بتواند بخش عظیمی از جامعه رادر میدان خانه و خانواده، خوب اداره کند، این جهاد است.شهيد بهشتيمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/283/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
پيامبر اكرم ص النَّظَرُ في وَجهِ العالِمِ حُبًّا لَهُ عِبادَةٌ . (النوادر ، ص ۱۱۰ )نگريستنِ به چهره دانشمند ، از سَرِ مهر ، عبادت است .منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/282/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
از ميان اشک ها خنديده مي آيد کسيخواب بيداري ما را ديده مي آيد کسيبا ترنم با ترانه با سروش سبز آباز گلوي بيشه خشکيده مي آيد کسيمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/280/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
الهیبا دست های عریان رو به روی غروب وسعت کلماتپهنای دریای عاطفه رابا ریزش عشق تو لمس میکنم...(ریحانه نوروزی)منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/279/%D9%84%D9%85%D8%B3...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
خواستم ب تصویر بکشم برایتبر روی برگ های دفتر زندگیافسانه ی عشق نیلوفری ات رادست به قلم که شدم سکوت کردم...ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْلِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج(ریحانه نوروزی)منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/278/%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AA...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
تهی از کلماتقدم میزنمدر کوچه های دوزخی مرگبه تصویر در می آورمانتهای وفای نفس رااگر تو نباشی...کجایی آقا؟؟؟...ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْلِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَجمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/277/%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%88+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ]