سایت بهترین ابزار


نمی‌دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت‌هایتان بنویسم
نمی‌دانم چگونه شما را توصیف کنم، معلمی از جنس بلور، آسمانی و مهربان، چقدر زیبا واژه‌ها را آسمانی می‌کنید

شاگرد کوچک شماارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]