سایت بهترین ابزار


می‌گویند اگر می‌خواهی به کسی لطف کنی به او ماهی نده، ماهیگیری را به او بیاموز
سپاسگزار معلمی چون شما در زندگی خود هستم که اندیشیدن را به من آموختید نه اندیشه‌ها را

روزتان مبارکارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]